Loading...
Angstbehandling 2018-07-03T15:03:40+00:00

Lider du af angst?

Angstbehandling med kropsterapi arbejder direkte med angstens årsag og angstens påvirkning af kroppen

Kropsterapi et rigtig godt valg for dig, der vil arbejde med din angst, så den fylder mindre i dit liv.

Gennem arbejdet med kroppen kan vi meget direkte komme i kontakt med angstens årsag og dens indvirkning på din krop. Mange oplever, at selvom de har fået sat ord på angsten og deres egen historie, så mindsker det ikke angstens greb om deres liv. Kropsterapi arbejder bag om ordene og med den oplevede virkelighed i kroppen.

Alle vores følelser er kropslige. Vi kan ikke have en følelse uden også at mærke noget i kroppen. Præcis ligesom dine tanker kan sætte følelser i gang. Så kan kroppens tilstand og følelser også påvirke dine tanker.

Når du har angst, så er din krop kommet ind i en tilstand, hvor dit system hele tiden er overfølsomt overfor både indre og ydre påvirkninger. Og så bliver der ikke meget plads tilbage til dig. Jo mere angsten fylder, des mindre plads bliver der til at være dig.

Angst er ikke en dom for livet – det er et symptom på et system, der er ude af balance. Kropsterapi arbejder bagom ordene med årsagen til den angst, du oplever.

Behandlingen med kropsterapi mod angst har til formål at:

– dæmpe nervesystemet og give dig følelsen af indre ro tilbage
– lære dig at rumme dine følelser og kropslige fornemmelser, så de ikke gør dig syg
– bearbejde eventuelle uforløste oplevelser, som har skabt grobund for angsten.

Gennem dit behandlingsforløb vil du opleve din krop på en ny måde. Sammen vil vi gå på opdagelse i de ting, du har i din “livsrygsæk”. Din krop husker og lagrer alle de oplevelser, der har formet dig som menneske.

Oplev din egen krops evne til at dæmpe angsten

Nærvær – tryghed – tillid

Ondt i ryggen Daniel Bonde

Årsager til angst

Angstbehandling med kropsterapi sætter ind overfor problemets årsag. Men hvad er egentlig årsagen til angst?

Angst kan ses som udtryk for en overbelastning. F.eks. kan langvarig stress over tid udvikle sig til angst. Simpelthen fordi vi presses langt ud over vores grænse. Nervesystemet er i høj grad involveret i stress- og angsttilstanden. Den del af det autonome nervesystem, som skal hjælpe os igennem (korte) pressede perioder, bliver kørt højere og højere op, indtil hverken krop eller hoved kan slappe af og komme tilbage til den normale tilstand.

Overbelastningen af dit nervesystem kan i grove træk inddeles i 2:

  • Den korte, intense overbelastning
  • Den lange, mildere overbelastning

Den korte, intense overbelastning

Her er der tale om oplevelser, der har været så intense, at de sætter et varigt aftryk i os. Det er også det, vi kalder (chok)traumer. Det kan f.eks. være en ulykke, et overgreb eller lignende.

I disse situationer reagerer kroppen så voldsomt, at den kan have svært ved selv at slippe igen. Den stærke overlevelsesmekanisme, der går i gang, bliver låst fast i kroppen. Dette giver en overbelastning af krop, sind og nervesystem, som umiddelbart eller eller senere i livet kan blive til angst.

Angstbehandling hjælper din krop med at slippe den overaktivering af overlevelsesmekanismen, som hjalp dig igennem, men som nu står i vejen for at du kan leve frit. For at forløse traumet, der stadig sidder i kroppen, må vi have både krop og hoved med.

Den lange, mildere overbelastning

Det oplagte eksempel på dette er langvarig stress, som udvikler sig til angst. Her er den umiddelbare overbelastning ikke så voldsom som ved et choktraume(ulykke, overgreb etc.), til gengæld varer påvirkning rigtig lang tid.

Der er i bund og grund 2 ting, der kan gøre, at kroppen ikke selv kan slippe: Voldsom påvirkning og langvarig påvirkning. En langvarig stresstilstand kan på samme måde som et traume låse sig fast i kroppen.

Angstbehandling af denne type angst sigter mod at hjælpe din krop tilbage mod en sund tilstand, hvor du lærer at mærke dine egne grænser og tage gode valg for dig selv. Angstbehandling er en proces, hvor du lærer dig selv bedre at kende og oplever, at du har nogle styrker i dig selv, som ikke er kommet til udtryk endnu.

At arbejde sig gennem angsten er også at finde ind til essensen i, hvem du er. På den måde er angst faktisk også din krops måde at råbe om hjælp på. Den siger til dig, at der er nogle ting, du bliver nødt til at kigge på. Nogle ting som gør, at du kan være det frie, fantastiske menneske, du hele tiden har været.

Angst og de fysiske symptomer

Angstbehandling handler om at gøre dig fri af de fysiske symptomer, der kan gøre hverdagen til et rent helvede. Og den hurtigste måde at gøre det, er at arbejde med både krop og psyke.

Alle, der har oplevet angst på egen krop, ved at angst også er en meget fysisk oplevelse. Alligevel behandles angst oftest kun gennem hovedet. Men det er kun halvdelen af regnestykket.

De fysiske symptomer – som f.eks. hjertebanken, åndenød, rysten, summen, følelsen af at skulle dø og trykken for brystet – er kropslige tilstande, som bryder ud i fuldt flor i et panikanfald. Men bagvedliggende er der hele tiden en tilstand i kroppen, som er overbelastet og i alarmberedskab.

At forløse denne tilstand er lige så vigtigt, som at forstå med logikken hvad der foregår. Ofte er vi helt med på, hvad der sker – fra et logisk sted. Men det betyder bare ikke så meget for kroppens måde at reagere på. Den reagerer på følelser, stemninger, gemte minder og reaktionsmønstre. Nogle gange kan et anfald blive trigget uden nogle åbenlys grund. Men fra et kropsligt synspunkt, giver det altid mening. En duft, en stemme, et blik fra en fremmed. Ellers almindelige ting kan få en helt anden betydning, hvis der allerede eksisterer en tilstand, der handler om overlevelse.

For nogle er det de overvældende panikanfald. For andre er det en mere konstant følelse af uro, utryghed og angst. Andre igen oplever mest angsten i sociale situationer. Angstbehandling med kropsterapi handler om at skabe forbindelse mellem krop og hoved, så kroppen forstår det, du måske allerede har forstået med logikken. Og målet er, at du bliver i stand til at rumme dine følelser og fysiske fornemmelser, så angsten ikke længere gør dig syg. Her er kroppen et fantastisk værktøj!

Book tid til angstbehandling her